Yeni kurananalitigi.com sitemizi ziyaret ettiniz mi?
10 Aralık 2018

 İletişim
 Özgeçmişim
 Kur'an Araştırmaları
 Basında 2001 Yayınları
 Meal-Tefsirimizin Ayrıcalıkları
 Bize Göre Tartışmalı Konular
 Kur'an'da Psikoloji
 Kur'an'da Ekoloji
 Kur'anda Kimya
 Siyasî İslam Önderleri
 Bir Sivil Toplum Örgütü: Tarikatler
 Kur'anda Belediyecilik
 Yâ. Sîn. Tefsiri ve Ashab-ı Karye
 Kur'anda Kelam
 İslam'da Nikah ve Kadın Hakları
 İslam'da Hılafet Merkezi
 KUTLU DOĞUM
 Erbakan Din Anlayışı
 İdeoloji ve Dinî Gelişim
 LAİKLİK VE İDEOLOJİ
 Münafık Vatandaş Kavramı
 KADER VE CİHAD
 Bu Görüşüme Katılır mısınız?
 FİZİK ve Teorik Fizikçiler
 KİTAP
 EVLİLİK-BOŞANMA
 TESETTÜR-ÇIPLAKLIK
 SPORUN SİYASİLİĞİ
 Şakî-Saîd Çatışması
 NİMET VE KARİZMA
 KISSALARIN ANLATTIĞI
 MİRAC VE IŞINLAMA
 RUH VE NEFS
 YARATILIŞ VE EVRİM
 ŞİRK VE TRAGEDYA
 ÖLÜMSÜZ KULLAR
 BÜYÜK PATLAYIŞ veya BİG BANG
 UZAY VE UZAYLILAR
 FATİHA SÛRESİ Tefsiri
 CUMU'A NAMAZI, tatil
 âidiyet ve din
 KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 Rahmet ve Tasavvufî Bilgi
 HACC VE İSLAMÎ MEDYA
 ÇAĞ AÇAN İNSANLARIN YAŞAMI
 ZİNA VE GENELEV GERÇEĞİ
 Kitaplarımız
 Sık Sorulan Sorular
 Resim Galerisi

E-Posta
info@2001yayinlari.com
salihparlak@2001yayinlari.com


DUYURULAR

2. baskı Kur'an-ı Kerim Meal-Tefsiri'miz çıktı
1. Baskı Meal-Tefsirimizdeki bazı yeni ve yabancı kavramlar biraz fazla eleştirilmişti.

Meal-Tefsirimizin 2. Baskısında, özellikle bu alışılmamış kavramlar meal metninden çıkarılmıştır. Dipnot bölümünde değerlendirilmişlerdir.

Bazı ayet-i kerimelerin 1. baskıdaki tercümesi biraz karışık gözükmekteydi. farkedilen bu karışık anlamlar, 2. baskıda yeniden düzenlenmiştir.

1. baskıda uzun ve anlamsızlaşan cümleler farkedilmiş, yeniden değerlendirilmiş, parçalanarak akıcılık sağlanmıştır.

1. baskıda meallerdeki açıklayıcı ve anlamsız uzatmalara neden olan bazı sözcükler, 2. baskıda çıkartılarak meale daha kolay anlaşılırlık ve sadelik sağlanmıştır.


* * *

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

Artık

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Biz, bir toplum içinde yaşarız; öyleyse sosyal yaratığız ve sosyalleşmek zorundayız.

Biz, "Ümmet-i Muhammed" olmakla övünürüz; ama ümmet olabilmek ve toplum içinde sosyal bir organ olabilmek için bazı temel özellikleri yaşatmamız ve taşımamız gerektiğini unutmuşuz.

Resûlüllah'ın AS ümmetiyiz. Bu doğru! Amma Resûlüllah AS da beşer olarak fânîdir ve göçmüştür.

Her çağda o çağın insanı bir "Yaşayan Resûl" ve "Yaşayan İmam" aramalı ve bulmalıdır. O İmam'a kılavuzlanmak ve bir onunla âidiyet içinde olmak farz-ı ayndır.

Yaşayan İmam olmadan, ümmet olunmaz ki!

Resûlüllah SAV de beşerdir ve beşer olarak fânîdir ve dünyadan göçmüştür. Ümmetine "Kitap" ve "Sünnet"ini emanet etmiştir.

Her çağda, bu emâneti taşıyan, kılavuzluğunu yapan ve kendini Asr-ı Saâdet döneminde yaşatan "Büyük Adamlar" zincirinden bir zâtı seçmek ve ona tabi olmak ve o zâtı örnek almak ümmet olmanın ön koşuludur ve farzıdır.

Öyle bir zatı örnek almadan ve ona tabi olmadan ümmet olmak mümkün değildir.

İşte bu sosyalleşmeye, "cemâatleşme" denmektedir.

Bir cemâatin üyesi olmadan ümmet olmak nasıl düşünülebilir?
Allah CC, sosyalleşmemiz için üç büyük tatil anlayışını ve dinî ritüelini bizlere farz kılmıştır. a) Birincisi Cum'a Günü tatilidir. b) İkincisi mevsimlerin içine yayılmış "Haram Aylar"dır. c) Üçüncüsü de yıllık tatil olan "Hacc" mevsimidir.

İşte bu kitapta bu üç tatil gerçeğinin araştırılmasını bulacaksınız.

* * *

Nasıl Bir Kader Anlayışı
"BİLGİ TOPLUMUNUN KADER ANLAYIŞI"

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir.

Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kader tartışması vardır.

Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir.

Kader gerçeğinin, modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır.

Kader konusunu beyinlere, özellikle genç beyinlere öyle nakşedeceğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin.

Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin.

Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta görmüş olsun.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, hayır-şerr yargı düzeninin hidayet-dalâlet ikilisi biçiminde nasıl özetlendiğini bulacaksınız.

Bu kitapta; iyi sosyal düzeni de, kötü sosyal düzeni de kuran siyasî iradenin karizmatik halk kahramanını "Kurtuluş Savaşı"na taşıması için siyasî Müslüman'ın oylarıyla desteklemesi gerektiğini bulacaksınız.

Bu kitapta, ancak o siyasî tercih ile kaderde saîd veya şakî olduğu planlamasının dünya yaşamında kaza edileceğini bulacaksınız.

Evet bu kitapta, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da, evet; bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız.

Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta; Hz Ali-Muaviye çekişmelerinde, siyasî iradeyi, hayır-şerr sosyal düzeni için "Kurtuluş Savaşı" verme konusunda nasıl kullandıklarını bulacaksınız.

Bu kitapta, karşıt iki, iyi-kötü karizmatik halk kahramanı savaşında kader planlamasının nasıl kazaya dönüştüğünü göreceksiniz.

Yine bu kitapta, Şîa'nın "Oniki İmam Hareketi"nin kader konusunda ne anlam belirttiğini göreceksiniz. Hz Musa'nın, Hz Îsâ'nın ve Hz Muhammed'in "kendini ifade etme özgürlüğü" ve özel yetisi konusundaki karizmalarını da yeni bir anlayışta okuyacaksınız.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

"Bilgi Toplumunun Kader Anlayışı" adlı kitabımız yayınlanmıştır. Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir. Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kade vardır. Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir. Modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır. Kader konusunu beyinlere, özellikler genç beyinlere öyle nalşedeğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin. Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin. Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta göreceksiniz.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

* * *


ZİYARET TRAFİĞİ
 Aktif Ziyaretçi 13
 Bugünkü Ziyaret 249
 Toplam Ziyaret 1100569

 
ALLAH'IN CC KORUMASINI ÜSTLENDİĞİ KUR'AN
Hıcr Sûresi: 9 "O zikri biz indirdik; biz! Elbette onu biz gözetleyip kollarız; biz!"

Bu âyet-i kerimeye göre Allah zül celal Hazretleri Onu, yani Kur'anı koruma görevini Kendi üzzerine almakta ve bize düşünme ve tartışma alanı açmaktadır.

Şimdi tartışma konusu şu:

1- Allah cc, acaba "hû" zamiriyle Kur'an-ı Kerimi mi kasdetmiştir; yoksa bütün ilâhî kitapları mı kasdetmiştir?

2- Koruma güvencesi verilen Kitab'ın metni midir? Manası mıdır?

3- Allah cc Kur'an-ı Kerimin metnini koruma güvencesi vermişse o zaman hiçbir mesele kalmamaktadır. Çünkü hafızlar o metnin aslını korumaktadır.

Sadece bir fetret döneminde, Hulefâ-i Raşidin döneminde hafızlar da savaşa katıldıklarından ve şehit olmaları sonucu hafızların azalmasından dolayı "Kur'an Metnini Toplama Komisyonu" oluşturulmuş ve metin hukuki süreç içinde görev yerine getirilmiş ve Kur'an metni, devlet güvencesiyle koruma altına alınmıştır. Artık o metin yeryüzünde varlığını sürdürdüğü süre içinde, kıyamete kadar değiştirilemeyecektir.

Ancak korum altına alınan Kur'an metninin sadece Arapça dilini ve gramerini öğrenmekle anlaşılması imkanı yoktur.

Anlaşılması için Arapça bilgisi yanında, bir tefsir terminolojisi oluşturulması gerekmektedir.

İşte bu terminoloji, çağların siyasi ve kültürel gelişimiyle geliştirilmesi gerekmektedir.

Acaba bu değişim ve gelişim sürecinde, Kur'an mwtninin anlaşılmasındaki günlük düzenlerle atbaşı yarışını kimler gerçekleştirecektir?

Bu konuda değişim ve gelişim sürecindeki Kur'an metnini kimler koruyacaktır?

Bu konunun altından çıkılamamaktadır.

Bize Göre Tartışmalı Konular kategorisindeki yazının Devamı


SEBE' IRKI VE GEZEGENLERDEN SÜRGÜN
Yaradılış sahnesi, sadece Hz Âdem ile bitmemektedir. Kur'an-ı Kerimde dört tane daha yaradılış sahnesi vardır. Öteki yaradılış destanlarına Gılgamış Destanında olduğu gibi, Nuh Tufanı denmektedir. Nuh Tufanı da göklerden veya bir gezegenden kovulmanın ve yıldızlar savaşını andıran uzun bir kovalamacanın adıdır. Nuh AS'dan sonra bir de aynı özelliği taşıyan Sebe' ırkının kovalamaca Tufanı bulunmaktadır. İşte burada Sebe' Tufanını bulacaksınız.

Bize Göre Tartışmalı Konular kategorisindeki yazının Devamı


Âdem'in Cennetten Aşağı Düşüşü
Âdem AS cennetten dünyaya düşüşünden önce toprak bedeni var mıydı? Yoksa dünyaya inerken geçirdiği süreçte mi bedenleşti. İşte bu süreçteki "toprak" ve "çamur" kavramlarının biyolojik gelişimini buraya arktaracağız.

Bize Göre Tartışmalı Konular kategorisindeki yazının Devamı


KÖLELİK KALDIRILDI, İŞÇİ OLDU
İşçilik tarihi insanlığın doğuşuyla başlamıştır. İlk çağlardan beri, bir çalışan ve bir de çalıştıran olmuştur. Çalışanın adı, önceleri köleydi, sanayi devriminden sonra onun adı, işçi, bordro mahkumu, emekçi, fakir vb olmuştur.

İşveren de mele', ağniyâ', işveren, işadamı, müteşebbis vb olmuştur.

Bir yanda mal var; babadan kalma, dededen kalma mülklerin sahibi var. Öte yanda da o malı üretime geçiren, imalatta bulunan, ham maddeyi işleyen ve endüstriyi yaşatan ve geliştiren paranın sahibi işçi var.

İşte köle ad değiştirmiş, işçi olmuş. Köle düzeninde sanayi devrimine kadar köle, maraba vb ağasının, efendisinin malı hükmünde iken işçi adını alınca insan olma hakkını kazanmıştır.

Bize Göre Tartışmalı Konular kategorisindeki yazının Devamı


YUSUF SÛRESİ. ÂYET: 110 VE SEKÜLERLEŞME
Yusuf Sûresinin son kompozisyonunda "Karye", "Resûl" ve "Ricâl" kavramları, birlkte kullanılmalıdır.

Aşağıda 10 meal kitabından seçilen anlamlar arasında bir insicam bulunmamaktadır.

Bizim meal çalışmamızın farklılığını ve forum farkını anlatabilmek için bu çalışmayı buraya almış bulunuyoruz.

Bize Göre Tartışmalı Konular kategorisindeki yazının Devamı


KUR'AN KÜLTÜRÜNDE RİCÂL VE ALEVÎLİK
Alevîlik, % 80 Türk ırkının Şamanizminin ürünüdür.

Bize Göre Tartışmalı Konular kategorisindeki yazının Devamı


MÜSLÜMAN YAHUDİ
Ölürken cennete gitmek için ille de Hz Muhammed'e as tabi olan Müslüman olmak şartı olmadığına inanıyorum. Evet en mükemmel din, Allah cc katında İslam'dır ve Hz Muhammed AS bütün peygamberler üzerinde ve ümmeti de bütün ümmetler üzerinde müheymindir. Ama bu gerçek, diğer ilahi din mensuplarına cennetin kapalı olduğunu da söylememiz hiç doğru değildir.

Hz Musa kıyamete kadar ümmetiyle devam edecektir. Hıristiyanlık ve Hz İsa da kıyamete kadar peygamber olarak devam edecektir.

Tevrat ve İncil hak kitaptır, yeryüzünde halk arasında, dillerde okunan bir kitap olmasa da Allah'ın cc Hz Musa ve Hz İsa'ya kitap indirmiştir ve bu kitaplar kıyamete kadar geçerli kitaplardır.

İlahi kitaplar, lafız olarak, kelime-kelime kitaplarda yazılmış olarak yeryüzünde bulunmasa da Allah katındaki kitaplar, her doğan insanın gönlünde ezberlenmiş olarak bulunur.

Bize Göre Tartışmalı Konular kategorisindeki yazının Devamı


KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ
Aşağıdaki alıntı yazımızda, kadın-erkek ilişkisinde "erkeğe 2, kıza 1" oranını tartışıyor. Özellikle Mahmut HocaEfendi'nin "Ruh'ul-Furkan tefsirindeki açıklamalrının eleştirisi gibi kaleme alınmıştır. Okunmasını ve değerlendirilmesini ümit ederek alıntıladım. Ben okudum veya kısaca gözden geçirdim. Yorumlamalarımı ayrı bir kitap olarak düzenlemenin hazırlğı içindeyim. İnşallah yakında piyasaya sunulur.

Bize Göre Tartışmalı Konular kategorisindeki yazının Devamı

 
SİPARİŞ VER

Kitaplarımızdan temin etmek isterseniz tıklayınız


ANKET
Lütfen
anketimizi oylayınız.


Hergün beş vakit namazımızı camide, bir imamın eşliğinde kılmaktayız. Acaba cami nedir ve imam kimdir?
Cami namaz kılma yeri ve İmam memurdur
Cami, imamın evi ve İmam sadece namazı kıldırandır
Cami, sivil toplum kurumu ve İmam STK önderidir.
Cami, bahçesiyle eğitim yuvası, İmam eğitimcidir.

ÇOK OKUNAN 5 YAZI
Yazı Hit
2001 YAYINLARI VE SALİH PARLAK 9010
SEBE' IRKI VE GEZEGENLERDEN SÜRGÜN 6164
FATİHA SURESİ 5845
KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4942
BİR AKADEMİK MEAL - TEFSİR 3955

ZİYARETÇİ DEFTERİ
Deftere Yaz Defteri Oku
86 mesaj var.