Yeni kurananalitigi.com sitemizi ziyaret ettiniz mi?
10 Aralık 2018

 İletişim
 Özgeçmişim
 Kur'an Araştırmaları
 Basında 2001 Yayınları
 Meal-Tefsirimizin Ayrıcalıkları
 Bize Göre Tartışmalı Konular
 Kur'an'da Psikoloji
 Kur'an'da Ekoloji
 Kur'anda Kimya
 Siyasî İslam Önderleri
 Bir Sivil Toplum Örgütü: Tarikatler
 Kur'anda Belediyecilik
 Yâ. Sîn. Tefsiri ve Ashab-ı Karye
 Kur'anda Kelam
 İslam'da Nikah ve Kadın Hakları
 İslam'da Hılafet Merkezi
 KUTLU DOĞUM
 Erbakan Din Anlayışı
 İdeoloji ve Dinî Gelişim
 LAİKLİK VE İDEOLOJİ
 Münafık Vatandaş Kavramı
 KADER VE CİHAD
 Bu Görüşüme Katılır mısınız?
 FİZİK ve Teorik Fizikçiler
 KİTAP
 EVLİLİK-BOŞANMA
 TESETTÜR-ÇIPLAKLIK
 SPORUN SİYASİLİĞİ
 Şakî-Saîd Çatışması
 NİMET VE KARİZMA
 KISSALARIN ANLATTIĞI
 MİRAC VE IŞINLAMA
 RUH VE NEFS
 YARATILIŞ VE EVRİM
 ŞİRK VE TRAGEDYA
 ÖLÜMSÜZ KULLAR
 BÜYÜK PATLAYIŞ veya BİG BANG
 UZAY VE UZAYLILAR
 FATİHA SÛRESİ Tefsiri
 CUMU'A NAMAZI, tatil
 âidiyet ve din
 KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 Rahmet ve Tasavvufî Bilgi
 HACC VE İSLAMÎ MEDYA
 ÇAĞ AÇAN İNSANLARIN YAŞAMI
 ZİNA VE GENELEV GERÇEĞİ
 Kitaplarımız
 Sık Sorulan Sorular
 Resim Galerisi

E-Posta
info@2001yayinlari.com
salihparlak@2001yayinlari.com


DUYURULAR

2. baskı Kur'an-ı Kerim Meal-Tefsiri'miz çıktı
1. Baskı Meal-Tefsirimizdeki bazı yeni ve yabancı kavramlar biraz fazla eleştirilmişti.

Meal-Tefsirimizin 2. Baskısında, özellikle bu alışılmamış kavramlar meal metninden çıkarılmıştır. Dipnot bölümünde değerlendirilmişlerdir.

Bazı ayet-i kerimelerin 1. baskıdaki tercümesi biraz karışık gözükmekteydi. farkedilen bu karışık anlamlar, 2. baskıda yeniden düzenlenmiştir.

1. baskıda uzun ve anlamsızlaşan cümleler farkedilmiş, yeniden değerlendirilmiş, parçalanarak akıcılık sağlanmıştır.

1. baskıda meallerdeki açıklayıcı ve anlamsız uzatmalara neden olan bazı sözcükler, 2. baskıda çıkartılarak meale daha kolay anlaşılırlık ve sadelik sağlanmıştır.


* * *

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

Artık

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Biz, bir toplum içinde yaşarız; öyleyse sosyal yaratığız ve sosyalleşmek zorundayız.

Biz, "Ümmet-i Muhammed" olmakla övünürüz; ama ümmet olabilmek ve toplum içinde sosyal bir organ olabilmek için bazı temel özellikleri yaşatmamız ve taşımamız gerektiğini unutmuşuz.

Resûlüllah'ın AS ümmetiyiz. Bu doğru! Amma Resûlüllah AS da beşer olarak fânîdir ve göçmüştür.

Her çağda o çağın insanı bir "Yaşayan Resûl" ve "Yaşayan İmam" aramalı ve bulmalıdır. O İmam'a kılavuzlanmak ve bir onunla âidiyet içinde olmak farz-ı ayndır.

Yaşayan İmam olmadan, ümmet olunmaz ki!

Resûlüllah SAV de beşerdir ve beşer olarak fânîdir ve dünyadan göçmüştür. Ümmetine "Kitap" ve "Sünnet"ini emanet etmiştir.

Her çağda, bu emâneti taşıyan, kılavuzluğunu yapan ve kendini Asr-ı Saâdet döneminde yaşatan "Büyük Adamlar" zincirinden bir zâtı seçmek ve ona tabi olmak ve o zâtı örnek almak ümmet olmanın ön koşuludur ve farzıdır.

Öyle bir zatı örnek almadan ve ona tabi olmadan ümmet olmak mümkün değildir.

İşte bu sosyalleşmeye, "cemâatleşme" denmektedir.

Bir cemâatin üyesi olmadan ümmet olmak nasıl düşünülebilir?
Allah CC, sosyalleşmemiz için üç büyük tatil anlayışını ve dinî ritüelini bizlere farz kılmıştır. a) Birincisi Cum'a Günü tatilidir. b) İkincisi mevsimlerin içine yayılmış "Haram Aylar"dır. c) Üçüncüsü de yıllık tatil olan "Hacc" mevsimidir.

İşte bu kitapta bu üç tatil gerçeğinin araştırılmasını bulacaksınız.

* * *

Nasıl Bir Kader Anlayışı
"BİLGİ TOPLUMUNUN KADER ANLAYIŞI"

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir.

Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kader tartışması vardır.

Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir.

Kader gerçeğinin, modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır.

Kader konusunu beyinlere, özellikle genç beyinlere öyle nakşedeceğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin.

Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin.

Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta görmüş olsun.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, hayır-şerr yargı düzeninin hidayet-dalâlet ikilisi biçiminde nasıl özetlendiğini bulacaksınız.

Bu kitapta; iyi sosyal düzeni de, kötü sosyal düzeni de kuran siyasî iradenin karizmatik halk kahramanını "Kurtuluş Savaşı"na taşıması için siyasî Müslüman'ın oylarıyla desteklemesi gerektiğini bulacaksınız.

Bu kitapta, ancak o siyasî tercih ile kaderde saîd veya şakî olduğu planlamasının dünya yaşamında kaza edileceğini bulacaksınız.

Evet bu kitapta, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da, evet; bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız.

Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta; Hz Ali-Muaviye çekişmelerinde, siyasî iradeyi, hayır-şerr sosyal düzeni için "Kurtuluş Savaşı" verme konusunda nasıl kullandıklarını bulacaksınız.

Bu kitapta, karşıt iki, iyi-kötü karizmatik halk kahramanı savaşında kader planlamasının nasıl kazaya dönüştüğünü göreceksiniz.

Yine bu kitapta, Şîa'nın "Oniki İmam Hareketi"nin kader konusunda ne anlam belirttiğini göreceksiniz. Hz Musa'nın, Hz Îsâ'nın ve Hz Muhammed'in "kendini ifade etme özgürlüğü" ve özel yetisi konusundaki karizmalarını da yeni bir anlayışta okuyacaksınız.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

"Bilgi Toplumunun Kader Anlayışı" adlı kitabımız yayınlanmıştır. Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir. Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kade vardır. Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir. Modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır. Kader konusunu beyinlere, özellikler genç beyinlere öyle nalşedeğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin. Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin. Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta göreceksiniz.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

* * *


ZİYARET TRAFİĞİ
 Aktif Ziyaretçi 115
 Bugünkü Ziyaret 407
 Toplam Ziyaret 1100727

 
CİHAD VE KADER
Biz, kader konusunu şimdiye kadar işlenen ve akaidimizde de yerini bulan, ama hâlâ tartışılmaktan kurtulamayan ve meselenin temelinde cevapsız pekçok soru bırakan ve cevabı da bulunamayan biçiminden çok farklı olarak değerlendirdik. Bu konuda da kitabımızı tamamlayarak kamuoyunun incelemesine sunduk. Biz, kaderin tanımını "hayrihi ve şerrihi min Allahı Taâlâ" cümlesinden aldık.

"Yönetimlerin hedef alınması hakkındaki önceki içtihatların hatalı olduğuna dair şer’i deliller toplamak. Hatta aynı yöneliş, içerde ve dışarıda “kafirleri” hedef alan cihâdî eylemler için de geçerlidir."

Yönetimlerin hedef alınması, iyi anayasa veya kötü anayasa için eylemleri akla getirmektedir. İşte cihad eyleminde, kâfir kavramını kullanmak gereklidir. Yani kötü anayasay iyi diyen insanlar, karşı tarafta yer alan vatandaşa göre kâfirdir, ona karşı cihad etmek farzdır.

Cihad, sadece İslam'ın değil, bütün dinlerin iyi-kötü değer yargılarını denetleyecek karizmatik halk kahramanını aramak ve onun hareketiyle sosyal bütünlük içinde Kurtuluş Savaşı verme ve savaşı kazanmış olmanın adıdır. Karizmatik halk karmanını aramak ve onunla sosyal bütünlük içinde olmak, oy vermek ve seçmek ve seçilmek konularını içerdiğinden siyasî bir kavram olmaktadır.

Bu yönüyle cihad, kader ile örtüşmektedir. Yszıdan öyle anlaşılıyor ki Mısır'da cemâatler, Müslümanların idarecisine itaat farzdır ve o yöneticinin siyasî irsdesi kötü değer yargısını da taşısaona karşı cihad ialn etmenin dinin emri olmadığı noktasına ortak bir karara varacakları anlaşılmaktadır. Zaten Hambelîler ve davemındaki İbn Teymiyyeciler cihadı farz görmemektedirler. Dolayısıyla da kader konusu doğrudan kendilerini ilgilendiren birinci dereceden akaid konusu değildir.

"El-Cemaatü’l-İslamiyye, Cemaatü’l-Cihâd ve bunlar gibi şiddet yolunu benimsemiş olan diğer cemaatler, benimsedikleri bu yolu Kur’an’dan ve sünnetten getirdikleri deliller ile şer’î olarak da temellendiriyorlar." cümlesinde de cemâatleri cihad yönleri ağır basmaktadır.

KADER VE CİHAD kategorisindeki yazının Devamı


EYMÂN KAVRAMI VE AİDİYET
Kur'an-ı Kerimde, "eymân" kavramı, çok çeşitli anlamlara gelmektedir. Klasik tefsirlerde, eymân kavramı hiç ayırım gözetilmeden "yemin" anlamında kullanmışlardır. Bizim meal-tefsirimizin bu ayrıcalık ve farklılığını dile getirmek için bu bilimsel makaleyi alıntı yaparak başyazısında bu gerçeği aktarmak istedim.

KADER VE CİHAD kategorisindeki yazının Devamı


TÜRK FİLMİNDE BİR İLK
Evet ben henüz seyretme fırsatı bulamadım; anladığım kadarıyla Türk sinemasındaki basitlik diğiötesinde, tasavvuf felsefesinin işlenen bir ilk film...

Neden tartışılacak dendi? Çünkü böyle derin içerikli ve düşünen insanlarca anlaşılır bir film, Türk sinemasında yaşanmamış da ondan. Tıpkı bizim sunduğumuz "21. yy Türkiyesinde Kur'an nasıl anlaşılmalı?" çalışmamızın bir türlü tartışılacak zemine getirilememesi. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin din akademisyenleri toplamının ve Diyanet camiasının bize bakışı gibi, seyircisi az olacaktır. Tıpkı, "ke ennehüm huşubün müşeyyede"! âyet-i kerimesinin sırrı gibi.

KADER VE CİHAD kategorisindeki yazının Devamı


KADER, NE ZAMAN PLANLANMIŞ?
Dua, kaderi değiştirir mi? Kader, kırılgan ve her an değişebilen bir planlama mıdır?

"Her doğan, kendi ana karakteri üzerinde doğar. Dünya yaşamında, Said olacaksa; ta cennette öyle planlanmış veya dünya yaşamında şaki olacaksa ta cennette o karakteri benimsemiş olarak doğar. Ancak hangi anne-babadan doğmuşsa onların da ana karakteri çoğunlukla evlatlarının ana karakteridir. Ancak bazı anne-baba, kendi karakterlerine ters evlat da doğurur. evladını kendilerine benzetmeye çalışırlar. Üç yıl, beş yıl, on yıl, yirmi veya otuz yıl bu süreç sürer gider, Ancak öyle bir an veya bir olay başa gelir ki kişi, anne-babasının dininden ayrılır, kopar ve doğumdaki kendi karakterini kesinlikle kazanır.

"Küllü mevludin..." diye başlayan hadis-i şerifin açılımı budur. Anne-babanın güya evladının karakteri üzerinde etkisi varmış. Eğer evlat kötü karakter üzere yetişirse, anne-babası sorumluymuş gibi. Oysa tüm insanlar, defterini cennette. emr-misal aleminde dürmüştür. işte o deftere fıtrat denmektedir.

İşte Dücane Cündioğlu, son zamanlarda, felsefe konularında bayağı kendisini geliştirmiş. fakar yine de hep olumsuzlukları ön plana almaktadır. Herşeye "hayır!" diyerek oturumlarını açıyor ve hayırla kapatıyor. Ancak Yeni Şafak Gazetesinde yayınlanan bu yazısında kaderin değiştirilemeyeği noktasına ağırlık vermiştir. BU nedenle ub makaleyi sayın okurlarımın okumaları ümit ve dileklerimle yazıyı bu sayfaya aktarmış bulunmaktayım.

KADER VE CİHAD kategorisindeki yazının Devamı

 
SİPARİŞ VER

Kitaplarımızdan temin etmek isterseniz tıklayınız


ANKET
Lütfen
anketimizi oylayınız.


Hergün beş vakit namazımızı camide, bir imamın eşliğinde kılmaktayız. Acaba cami nedir ve imam kimdir?
Cami namaz kılma yeri ve İmam memurdur
Cami, imamın evi ve İmam sadece namazı kıldırandır
Cami, sivil toplum kurumu ve İmam STK önderidir.
Cami, bahçesiyle eğitim yuvası, İmam eğitimcidir.

ÇOK OKUNAN 5 YAZI
Yazı Hit
2001 YAYINLARI VE SALİH PARLAK 9011
SEBE' IRKI VE GEZEGENLERDEN SÜRGÜN 6165
FATİHA SURESİ 5846
KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4943
BİR AKADEMİK MEAL - TEFSİR 3956

ZİYARETÇİ DEFTERİ
Deftere Yaz Defteri Oku
86 mesaj var.