Yeni kurananalitigi.com sitemizi ziyaret ettiniz mi?
10 Aralık 2018

 İletişim
 Özgeçmişim
 Kur'an Araştırmaları
 Basında 2001 Yayınları
 Meal-Tefsirimizin Ayrıcalıkları
 Bize Göre Tartışmalı Konular
 Kur'an'da Psikoloji
 Kur'an'da Ekoloji
 Kur'anda Kimya
 Siyasî İslam Önderleri
 Bir Sivil Toplum Örgütü: Tarikatler
 Kur'anda Belediyecilik
 Yâ. Sîn. Tefsiri ve Ashab-ı Karye
 Kur'anda Kelam
 İslam'da Nikah ve Kadın Hakları
 İslam'da Hılafet Merkezi
 KUTLU DOĞUM
 Erbakan Din Anlayışı
 İdeoloji ve Dinî Gelişim
 LAİKLİK VE İDEOLOJİ
 Münafık Vatandaş Kavramı
 KADER VE CİHAD
 Bu Görüşüme Katılır mısınız?
 FİZİK ve Teorik Fizikçiler
 KİTAP
 EVLİLİK-BOŞANMA
 TESETTÜR-ÇIPLAKLIK
 SPORUN SİYASİLİĞİ
 Şakî-Saîd Çatışması
 NİMET VE KARİZMA
 KISSALARIN ANLATTIĞI
 MİRAC VE IŞINLAMA
 RUH VE NEFS
 YARATILIŞ VE EVRİM
 ŞİRK VE TRAGEDYA
 ÖLÜMSÜZ KULLAR
 BÜYÜK PATLAYIŞ veya BİG BANG
 UZAY VE UZAYLILAR
 FATİHA SÛRESİ Tefsiri
 CUMU'A NAMAZI, tatil
 âidiyet ve din
 KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 Rahmet ve Tasavvufî Bilgi
 HACC VE İSLAMÎ MEDYA
 ÇAĞ AÇAN İNSANLARIN YAŞAMI
 ZİNA VE GENELEV GERÇEĞİ
 Kitaplarımız
 Sık Sorulan Sorular
 Resim Galerisi

E-Posta
info@2001yayinlari.com
salihparlak@2001yayinlari.com


DUYURULAR

2. baskı Kur'an-ı Kerim Meal-Tefsiri'miz çıktı
1. Baskı Meal-Tefsirimizdeki bazı yeni ve yabancı kavramlar biraz fazla eleştirilmişti.

Meal-Tefsirimizin 2. Baskısında, özellikle bu alışılmamış kavramlar meal metninden çıkarılmıştır. Dipnot bölümünde değerlendirilmişlerdir.

Bazı ayet-i kerimelerin 1. baskıdaki tercümesi biraz karışık gözükmekteydi. farkedilen bu karışık anlamlar, 2. baskıda yeniden düzenlenmiştir.

1. baskıda uzun ve anlamsızlaşan cümleler farkedilmiş, yeniden değerlendirilmiş, parçalanarak akıcılık sağlanmıştır.

1. baskıda meallerdeki açıklayıcı ve anlamsız uzatmalara neden olan bazı sözcükler, 2. baskıda çıkartılarak meale daha kolay anlaşılırlık ve sadelik sağlanmıştır.


* * *

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

Artık

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Biz, bir toplum içinde yaşarız; öyleyse sosyal yaratığız ve sosyalleşmek zorundayız.

Biz, "Ümmet-i Muhammed" olmakla övünürüz; ama ümmet olabilmek ve toplum içinde sosyal bir organ olabilmek için bazı temel özellikleri yaşatmamız ve taşımamız gerektiğini unutmuşuz.

Resûlüllah'ın AS ümmetiyiz. Bu doğru! Amma Resûlüllah AS da beşer olarak fânîdir ve göçmüştür.

Her çağda o çağın insanı bir "Yaşayan Resûl" ve "Yaşayan İmam" aramalı ve bulmalıdır. O İmam'a kılavuzlanmak ve bir onunla âidiyet içinde olmak farz-ı ayndır.

Yaşayan İmam olmadan, ümmet olunmaz ki!

Resûlüllah SAV de beşerdir ve beşer olarak fânîdir ve dünyadan göçmüştür. Ümmetine "Kitap" ve "Sünnet"ini emanet etmiştir.

Her çağda, bu emâneti taşıyan, kılavuzluğunu yapan ve kendini Asr-ı Saâdet döneminde yaşatan "Büyük Adamlar" zincirinden bir zâtı seçmek ve ona tabi olmak ve o zâtı örnek almak ümmet olmanın ön koşuludur ve farzıdır.

Öyle bir zatı örnek almadan ve ona tabi olmadan ümmet olmak mümkün değildir.

İşte bu sosyalleşmeye, "cemâatleşme" denmektedir.

Bir cemâatin üyesi olmadan ümmet olmak nasıl düşünülebilir?
Allah CC, sosyalleşmemiz için üç büyük tatil anlayışını ve dinî ritüelini bizlere farz kılmıştır. a) Birincisi Cum'a Günü tatilidir. b) İkincisi mevsimlerin içine yayılmış "Haram Aylar"dır. c) Üçüncüsü de yıllık tatil olan "Hacc" mevsimidir.

İşte bu kitapta bu üç tatil gerçeğinin araştırılmasını bulacaksınız.

* * *

Nasıl Bir Kader Anlayışı
"BİLGİ TOPLUMUNUN KADER ANLAYIŞI"

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir.

Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kader tartışması vardır.

Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir.

Kader gerçeğinin, modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır.

Kader konusunu beyinlere, özellikle genç beyinlere öyle nakşedeceğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin.

Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin.

Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta görmüş olsun.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, hayır-şerr yargı düzeninin hidayet-dalâlet ikilisi biçiminde nasıl özetlendiğini bulacaksınız.

Bu kitapta; iyi sosyal düzeni de, kötü sosyal düzeni de kuran siyasî iradenin karizmatik halk kahramanını "Kurtuluş Savaşı"na taşıması için siyasî Müslüman'ın oylarıyla desteklemesi gerektiğini bulacaksınız.

Bu kitapta, ancak o siyasî tercih ile kaderde saîd veya şakî olduğu planlamasının dünya yaşamında kaza edileceğini bulacaksınız.

Evet bu kitapta, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da, evet; bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız.

Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta; Hz Ali-Muaviye çekişmelerinde, siyasî iradeyi, hayır-şerr sosyal düzeni için "Kurtuluş Savaşı" verme konusunda nasıl kullandıklarını bulacaksınız.

Bu kitapta, karşıt iki, iyi-kötü karizmatik halk kahramanı savaşında kader planlamasının nasıl kazaya dönüştüğünü göreceksiniz.

Yine bu kitapta, Şîa'nın "Oniki İmam Hareketi"nin kader konusunda ne anlam belirttiğini göreceksiniz. Hz Musa'nın, Hz Îsâ'nın ve Hz Muhammed'in "kendini ifade etme özgürlüğü" ve özel yetisi konusundaki karizmalarını da yeni bir anlayışta okuyacaksınız.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

"Bilgi Toplumunun Kader Anlayışı" adlı kitabımız yayınlanmıştır. Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir. Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kade vardır. Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir. Modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır. Kader konusunu beyinlere, özellikler genç beyinlere öyle nalşedeğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin. Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin. Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta göreceksiniz.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

* * *


ZİYARET TRAFİĞİ
 Aktif Ziyaretçi 9
 Bugünkü Ziyaret 265
 Toplam Ziyaret 1100585

 
Oyun ve Kur'an Gücü
İnsanlar, Allah'ı unutunca kendi kafalarından ilahlar düzeni kurarlar ve başlarına da Güneş'i temsilen Zeus'u koyarlar.

Allah'a ibadetin yerini Zeus adına ibadet kültleri alır. Kutup Kâbe'nin yerine de sönmeyen meşale'yi koyarlar. Haccın karşılığı olarak Festival ve olimpiyat düzenlerler.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı


HACC VE FESTİVALLER
Hacc, bilinmzelerle dolu bir kapalı kutu! Sadece tavaf, vakfe, sa'y ve şeytan taşlamadan ibaret değildir.

Toplumsal çok büyük önemi bulunmaktadır. Bir halk kongresi, ve Müslümanların kendilerini topluca ifade etme meydanıdır.

Tüm dünya Müsülümanlarının geleceğini düşünme ve tartışma meclisidir. İslam Halifesinin yönlendirdiği günlük dinî ibadettir. İbadet, sadece namaz, oruç ve zekat değildir. Bu üç önemli ve bilinen ibadetler dışında, güya ömürde bir kez kutlanan ve sadece zengin Müslümanlara farz olan hacc ibadeti dördüncü ibadet türü olmaktadır. Ama böyle saçmalık olmaz; ömürde bir kez ve sadece zenginlerin kutladığı hacc ibadeti olamaz. İbadetler, günlük veya haftalık veya yıllıktır. Ama her biri günlük davranışlara yansır. Hacc, özellikle gençliği ilgilendiren ve maddî boyutu dünya İslam gençliği tarafından, toplu ibadet ve cihad ruhunu aşılayan spor, müzik ve turizm gibi kitlesel paylaşım ve dayanışma ritüellerinin kutlandığı mevsimdir.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı


SPOR KULÜPLERİ
Uzak bir yaklaşım da olsa Nur sûresinde, cemâat önderi atom çekirdeğine ve müritleri de elektronlara benzetilmektedir. Sosyal gerilim de Okyanus üzerindeki yağmur bulutları altındaki dev dalgalara ve bu gerilimi yaygınlaştıran örgütleri serap ve yalgına benzetmektedir. Gerilimi arttıran spor kulüplerini de bu kapsamda ele aldık. Lütfen görelim.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı


SPORUN GETİRDİKLERİ
Bizim Müslümanlar ve özellikle siyasetten korkan ve çekinen, hatta tiksinen selefî Müslümanlar şunu bilmelidirler ki bugünkü Batılı laik toplumlarda spor etkinlikleri siyasette ne kadar önemliyse İslam'da da o kadar önemlidir.

İşte bu öenmi vurgulamak için zaman zaman bazı belgesel açıklamaları bu sahifeye taşımak istiyorum.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı


FUTBOL VE SİYASET
Top Yuvarlak, Siyaset de…

Bu yazı, bana çok ilginç gelci. Çünkü ben futbolun sadece eğlenmek ve toplumu eğlendirmek için icadedilmiş basit ve masum bir oyun türü değildir.

Futbol, siyasettir ve medyadır. Siyasetin ilk ayağını futbol ve hentbol ve tenis sporcuları atmaktadır.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı


FUTBOL VE SİYASET KİRLİLİĞİ
iKİSİ DE KİRLİ VE MAFYA İŞİ...

Kaderleri aynı... Top uvarlaktır; siyaset de yuvarlak bilye üzerindedir. bakarsınız bugün siyasi parti tarafından ve taraftarlarınca eller üzerinde tutulan siyasetçi; ertesi seçimde normal vatandaşlığa sürüklenmektedir.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı


FUTBOL OYUN DEĞİL, SİYASETTİR
Organise olmuş futbola biz, laik siyaset yönetimlerinin dini diyoruz. çünkü organize olmuş futbol veya genel anlamda spor ve organize olmuş müzik sedece basit bir oyun değildir. bu oyunları örgütleyen gizli veya açık ellerin lobileşme faaliyetlerinin dışa vurdurulmasıdır.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı


SPOR, İBADETTİR...
Spor, ticarettir ve birleştirciliği yönüyle Kur'an kültürünü topluma mal edecek Cemaatin temel işlevidir.

Yazarın spor konusundaki tüm görüşlerine katılmamakla birlikte çok güzel yorum yapmaktadır. İslam dininde Cum'a tatil kültürü-Haram Aylar-Hacc üçlüsü sporun birleştiriciliğinde farz kılınmıştır.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı


FUTBOL; NEGATİF ENERJİ MOTORU!
İnsanın spor ve müzik etkinlikleirne; "Zikir" kapasmında büyük ihtiyacı var!

Toplum, pozitif enerji yayacak toplumsal sevgi ve barış havasına çok ihiyacı var!

Ama bu ortamı sağlamak o kadar kolay olamaz. Siyasi ve medyatik alt yapı hazırlanmadan öyle ucuz ve bedavadan ulaşılacak bir sosyal olgu değildir.

Böyle bir topulmsal barış ortamının sağlanması için Yüce dinimiz ve Kur'an kültürü çok büyük çaba harcamış ve büyük ödüller ve Cennet vaadetmiştir.

işte Cum'a Günü tatili, gösteri amaçlı iki rek'atlık namazı, hutbesi ve "Eşref Saat" denilen ödüllerin dağıtıldığı "zikir" maradonu!

İşte bu sosyal etkinliklerin tamamı, "Tatil" ortamında ve devletlerin resmi ve yıllık toplu izin olarak uyguladıkları bir aylık uzun yaz Tatili ve Hacca etkinlikleir içinde, spor ilahları ve müzik ilahlarının boy gosterdikleri şölen ve festivallerde gerçekleştirilecektir.

Tüm bu etkinlikler, ibadet ortamında ve cennetle ödüllendirilecek biçimde gerçekleştirlecektir. Bunun bugünkü modern toplumların modern devlet anlayışı kapsamında, sosolojik ve psikosoyal etkinlikler kapsamına İslamî cemaatlerin denetim, sorumluluk, yükümlülük ve düzenleyici ev sahipliği çerçevesinde hem de "boş zamanı değerlendirme" gerçeğinin uygulanmasıyla hayata geçirilecektir.

Cemaatleşme, tatillerde boş zamanı değerlendirmeleri amacıyla dinimizin en kapsamlı emirleri arasındadır.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı


OYUN GERÇEĞİ VE FUTBOL HASTALIĞI
Hacc denince aklımıza Tam Başatlık "OYUN" gelir. Haram Aylar ve Üç Aylar denince de aklımıza Yarım Başatlık "OYUN" gelir, Cum'a Tatil Günü denince de aklımıza Çeyrek Başatlık "OYUN" gelecek. Yani şunu iyi bilmeliyiz ki "OYUN" dinimizin ruhu ve temel direklerinden birincisidir.

SPORUN SİYASİLİĞİ kategorisindeki yazının Devamı

 
SİPARİŞ VER

Kitaplarımızdan temin etmek isterseniz tıklayınız


ANKET
Lütfen
anketimizi oylayınız.


Hergün beş vakit namazımızı camide, bir imamın eşliğinde kılmaktayız. Acaba cami nedir ve imam kimdir?
Cami namaz kılma yeri ve İmam memurdur
Cami, imamın evi ve İmam sadece namazı kıldırandır
Cami, sivil toplum kurumu ve İmam STK önderidir.
Cami, bahçesiyle eğitim yuvası, İmam eğitimcidir.

ÇOK OKUNAN 5 YAZI
Yazı Hit
2001 YAYINLARI VE SALİH PARLAK 9010
SEBE' IRKI VE GEZEGENLERDEN SÜRGÜN 6164
FATİHA SURESİ 5845
KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4942
BİR AKADEMİK MEAL - TEFSİR 3955

ZİYARETÇİ DEFTERİ
Deftere Yaz Defteri Oku
86 mesaj var.