Yeni kurananalitigi.com sitemizi ziyaret ettiniz mi?
12 Aralık 2018

 İletişim
 Özgeçmişim
 Kur'an Araştırmaları
 Basında 2001 Yayınları
 Meal-Tefsirimizin Ayrıcalıkları
 Bize Göre Tartışmalı Konular
 Kur'an'da Psikoloji
 Kur'an'da Ekoloji
 Kur'anda Kimya
 Siyasî İslam Önderleri
 Bir Sivil Toplum Örgütü: Tarikatler
 Kur'anda Belediyecilik
 Yâ. Sîn. Tefsiri ve Ashab-ı Karye
 Kur'anda Kelam
 İslam'da Nikah ve Kadın Hakları
 İslam'da Hılafet Merkezi
 KUTLU DOĞUM
 Erbakan Din Anlayışı
 İdeoloji ve Dinî Gelişim
 LAİKLİK VE İDEOLOJİ
 Münafık Vatandaş Kavramı
 KADER VE CİHAD
 Bu Görüşüme Katılır mısınız?
 FİZİK ve Teorik Fizikçiler
 KİTAP
 EVLİLİK-BOŞANMA
 TESETTÜR-ÇIPLAKLIK
 SPORUN SİYASİLİĞİ
 Şakî-Saîd Çatışması
 NİMET VE KARİZMA
 KISSALARIN ANLATTIĞI
 MİRAC VE IŞINLAMA
 RUH VE NEFS
 YARATILIŞ VE EVRİM
 ŞİRK VE TRAGEDYA
 ÖLÜMSÜZ KULLAR
 BÜYÜK PATLAYIŞ veya BİG BANG
 UZAY VE UZAYLILAR
 FATİHA SÛRESİ Tefsiri
 CUMU'A NAMAZI, tatil
 âidiyet ve din
 KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 Rahmet ve Tasavvufî Bilgi
 HACC VE İSLAMÎ MEDYA
 ÇAĞ AÇAN İNSANLARIN YAŞAMI
 ZİNA VE GENELEV GERÇEĞİ
 Kitaplarımız
 Sık Sorulan Sorular
 Resim Galerisi

E-Posta
info@2001yayinlari.com
salihparlak@2001yayinlari.com


DUYURULAR

2. baskı Kur'an-ı Kerim Meal-Tefsiri'miz çıktı
1. Baskı Meal-Tefsirimizdeki bazı yeni ve yabancı kavramlar biraz fazla eleştirilmişti.

Meal-Tefsirimizin 2. Baskısında, özellikle bu alışılmamış kavramlar meal metninden çıkarılmıştır. Dipnot bölümünde değerlendirilmişlerdir.

Bazı ayet-i kerimelerin 1. baskıdaki tercümesi biraz karışık gözükmekteydi. farkedilen bu karışık anlamlar, 2. baskıda yeniden düzenlenmiştir.

1. baskıda uzun ve anlamsızlaşan cümleler farkedilmiş, yeniden değerlendirilmiş, parçalanarak akıcılık sağlanmıştır.

1. baskıda meallerdeki açıklayıcı ve anlamsız uzatmalara neden olan bazı sözcükler, 2. baskıda çıkartılarak meale daha kolay anlaşılırlık ve sadelik sağlanmıştır.


* * *

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

Artık

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Biz, bir toplum içinde yaşarız; öyleyse sosyal yaratığız ve sosyalleşmek zorundayız.

Biz, "Ümmet-i Muhammed" olmakla övünürüz; ama ümmet olabilmek ve toplum içinde sosyal bir organ olabilmek için bazı temel özellikleri yaşatmamız ve taşımamız gerektiğini unutmuşuz.

Resûlüllah'ın AS ümmetiyiz. Bu doğru! Amma Resûlüllah AS da beşer olarak fânîdir ve göçmüştür.

Her çağda o çağın insanı bir "Yaşayan Resûl" ve "Yaşayan İmam" aramalı ve bulmalıdır. O İmam'a kılavuzlanmak ve bir onunla âidiyet içinde olmak farz-ı ayndır.

Yaşayan İmam olmadan, ümmet olunmaz ki!

Resûlüllah SAV de beşerdir ve beşer olarak fânîdir ve dünyadan göçmüştür. Ümmetine "Kitap" ve "Sünnet"ini emanet etmiştir.

Her çağda, bu emâneti taşıyan, kılavuzluğunu yapan ve kendini Asr-ı Saâdet döneminde yaşatan "Büyük Adamlar" zincirinden bir zâtı seçmek ve ona tabi olmak ve o zâtı örnek almak ümmet olmanın ön koşuludur ve farzıdır.

Öyle bir zatı örnek almadan ve ona tabi olmadan ümmet olmak mümkün değildir.

İşte bu sosyalleşmeye, "cemâatleşme" denmektedir.

Bir cemâatin üyesi olmadan ümmet olmak nasıl düşünülebilir?
Allah CC, sosyalleşmemiz için üç büyük tatil anlayışını ve dinî ritüelini bizlere farz kılmıştır. a) Birincisi Cum'a Günü tatilidir. b) İkincisi mevsimlerin içine yayılmış "Haram Aylar"dır. c) Üçüncüsü de yıllık tatil olan "Hacc" mevsimidir.

İşte bu kitapta bu üç tatil gerçeğinin araştırılmasını bulacaksınız.

* * *

Nasıl Bir Kader Anlayışı
"BİLGİ TOPLUMUNUN KADER ANLAYIŞI"

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir.

Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kader tartışması vardır.

Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir.

Kader gerçeğinin, modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır.

Kader konusunu beyinlere, özellikle genç beyinlere öyle nakşedeceğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin.

Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin.

Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta görmüş olsun.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, hayır-şerr yargı düzeninin hidayet-dalâlet ikilisi biçiminde nasıl özetlendiğini bulacaksınız.

Bu kitapta; iyi sosyal düzeni de, kötü sosyal düzeni de kuran siyasî iradenin karizmatik halk kahramanını "Kurtuluş Savaşı"na taşıması için siyasî Müslüman'ın oylarıyla desteklemesi gerektiğini bulacaksınız.

Bu kitapta, ancak o siyasî tercih ile kaderde saîd veya şakî olduğu planlamasının dünya yaşamında kaza edileceğini bulacaksınız.

Evet bu kitapta, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da, evet; bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız.

Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta; Hz Ali-Muaviye çekişmelerinde, siyasî iradeyi, hayır-şerr sosyal düzeni için "Kurtuluş Savaşı" verme konusunda nasıl kullandıklarını bulacaksınız.

Bu kitapta, karşıt iki, iyi-kötü karizmatik halk kahramanı savaşında kader planlamasının nasıl kazaya dönüştüğünü göreceksiniz.

Yine bu kitapta, Şîa'nın "Oniki İmam Hareketi"nin kader konusunda ne anlam belirttiğini göreceksiniz. Hz Musa'nın, Hz Îsâ'nın ve Hz Muhammed'in "kendini ifade etme özgürlüğü" ve özel yetisi konusundaki karizmalarını da yeni bir anlayışta okuyacaksınız.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

"Bilgi Toplumunun Kader Anlayışı" adlı kitabımız yayınlanmıştır. Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir. Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kade vardır. Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir. Modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır. Kader konusunu beyinlere, özellikler genç beyinlere öyle nalşedeğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin. Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin. Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta göreceksiniz.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

* * *


ZİYARET TRAFİĞİ
 Aktif Ziyaretçi 2
 Bugünkü Ziyaret 62
 Toplam Ziyaret 1101017

 
FATİHA SURESİ
Fatiha Sûresi, ümm'ül-Kur'andır. Ana ilkeler toplamıdır. Bir sözünün altında, tüm Kur'an kültürü vardır. Bunu yakalayabilmek için biraz kafa yormak gerek. Arapça sözcüklerden birkaç basit sözcük seçerek Fatiha'yı tefsir etmek mümkün değildir. Fatiha Sûresinin tefsiri çok basit sözcüklerle geçiştirilmiştir. Özellikle Hamd, marş söylemektir. Ezandır, tekbirdir, tasliyesir. Allah'ı marş düzeyinde övgü ile anmaktır. "Sırat-ı Müstakim" basit bir "doğru yol" veya dosdoğru yol" değildir. Bu bir mefkûredir. Anayasal düzenin devrim ilkeleri toplamı anlamındadır.

2 Hamd1, Allah’ın... dünyaüstü dünyalıların2 Rabbinin... 3  Rahman’ın,3 Rahim’in; 4 yargılama günü sahip-yöneticisinindir.

5 Ey Rabbim! Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz:

6 Bizi Sırat-ı Mustakim mefkûresine4 kılavuzla;5 kendilerine in’am ettiklerinin6 yoluna!.. 7 kendilerine gazap edilenlerin7 ve sapkın mefkûresizlerin8 yoluna değil! AMİN (el - Mâide: 60, el - Fetih: 6, el - Mücâdile: 14, el - Mümtahine: 13)

 
Dipnotlar:

1 *"Bütün MARŞlar Allah'ındır"

Fâtiha Sûresi Ümm'ül-Kur'andır. Kur’an-ı Kerimin beynidir, kalbi ve anahtarıdır. "Başlangıç metni"dir. Öyleyse anahtar sözcüklerle başlamak zorundadır. Her anayasa gibi Kur'an düzeninin de başlangıç bölümü, Fâtiha Sûresidir.. Dolayısıyla meallerinde öyle sözcükler kullanmalıyız ki Kur'an düzenine bir bütün olarak baksın. “Hamd”, övgü marşlarını seslendirmektir; en üst makamdaki ve en üst siyasî irade sahibi makamındakiler adına, övgü amaçlı marşları, o yüce kişilik aşkıyla seslendirmektir. Yükseklerden, gür sesle, musikisi de olan ezan, tekbir, ilahî, salat-selam vb özel övgü marşlarını seslendirmek, hamddir.

Bu beyin kapsamındaki sözcükler, tüm Kur’an-ı Kerimi içermesi, çok kapsamlı olması, ancak akademisyenlerin kavrayabileceği anlam taşıması gerekmektedir. İçeriksiz ve yalın "övgü" sözcüğüyle başlatmak, evrensel ve kıyamete kadar sürecek Kitap için anlamsız olmaz mı? Biz Kur’an sözcüklerini yorumlarken, Kur’an-ı Kerimde kendini tefsir eden sözcükleri ararız. Bulamazsak, bir tefsir yöntemimimiz de diğer ilâhî dinlerde veya milletlerin dinî anlayışlarında, destan olarak yaşatılmış, toplumun en üst siyasî irade sahiplerini övgü ve ibadet amaçlı sosyal etkinliklerine bakarız. İşte Eski Yunan’da Musa’lar, çok güzel sesleriyle, koro biçiminde söyledikleri ilâhîlerinin bu seslerini; göğe çekilirlerken vatanlarının dağlarına, ormanlarına, akarsularına bırakmışlardı. Res. Türk Ed. Görüldüğü gibi aşk makamındaki Yunan tragedyasındaki tanrılar, destanlarında, ilâhîlerinin seslerini vatanın dağ, orman ve akarsularına bırakmışlar.

Hamd, siyasî irade sahiplerinin üstündeki en yüce makamda Allah Taâlânın olduğunu, Arş’in üstünde kontrol karargâhı kurmasıyla Yûnus: 3. anlamaktayız. O Rahman’ı, herkesin, her mahallenin, her kasabanın, her ülke halkının, topyekün uygarlıkların sahipliğini yapmış ve yapacakların duyacağı kitle iletişim araçlarıyla, tatil sabah ve akşamlarında tanıtım programına başlarken ve bitirirken, bayram günlerinde, kandillerde, tatil günü Cumanın her anında, kandil gecelerinde, haram ayları boyunca ve hacc mevsiminde övgü marşlarıyla anmaktır, Hamd.

Toplumun en üst siyâsî makamındakilerinin katıldığı her törende, onların önünde ve onları da temsilen, ülkeyi; rejimini ve Rahman’ı aşk makamında sevenlerin, halkın maddî ve manevî oylarıyla seçilmiş sevenlerin korosundan vatanın her köşesinde, dünya üstü dünyalıların duyacağı yerlerden o aşkla haykırmaktır, Hamd.

Aşk makamından marşlar seslendirenler, kendilerini dünya üstü dünyalıların ülkelerine bırakırlar: “Sonsuzluk yolunda yürüyüşe çıkan varlıksın. Atomun içindekiler hareket ederken; dünya, ay, güneş, evren hareket ederken senin fiziksel ve ruhsal olarak durman, dünyaya, evrene, varlığa yani kendine ihanettir.” İnsanın mutluluğu, kulluğunun şifrelerinde kodlanmıştır. İmanla bilgisayar açılır, amelle şifreler kodlanır. Gözün yoksa, renklerin albenisinden için titreyebilir mi? Fıtratınla tanışamamışsan, dünya-ahiret, cennet-cehennem, aşk, Allah sana ne ifade edebilir?

Sahip olmak demek, tanrılığa kalkışmak demektir. Hiçbir şeye sahip değilsen, yegâne sahibin Allah olacaktır. Böyle olunca kulluk bilincine varacaksın. Sen, hiçbir hakka sahip olmadığını haykır. Sen istenen değil, isteyen bir varlıksın. İstenen tek varlık Allah'tır çünkü. Böyle olunca tanrılığa soyunmayacak ve yerini bileceksin. Yerini bilen insan, emin insandır. Yerini bilen insan mutlu, umutlu, huzurlu insandır. Tanrılıktan kaçınırsan, Allah seni "kul" olarak bulacaktır. Allah seni "kul" olarak bulunca, fıtratını tanıyacak ve sonsuzluk boyası ile boyanacaksın. Sen, "fakr" bayrağını gönderine çek! O zaman, Allah da senden bir şey istemeyecektir. Allah senden istemeyecek, sen Allah'tan isteyeceksin. Her şeyden soyunacak ve hafif-leyeceksin. Hafifledikçe, sonsuzluk yolunda yürürken yorulmayacak, terlemeyecek, düşmeyeceksin. Sen, hiçbir şeye sahip değilsin, olmayacaksın. Bir toza bile sahip oluşun seni toprağa gömebilir. Senin gücün, sahip olmamanda saklı. Sen, sahibine yönelen "müflis"sin. İflasını mübarek kıl! Can bahçesinde öten nice bülbüller dilsiz oldular. Seni ruhunla başbaşa getirecek, onunla tanıştıracak şeyin senin "aşk"ın olduğunu bir an bile aklından çıkarma! Aşkın çağrısına kulak ver ve "kul" ol! Hiçbir şeye sahip olmadan kulluğunun tadını dünyada çıkar. Kul ol, tanrı olma. Kul ol, güçlü ol. Kul ol, bir damla gibi okyanusa kavuş! Fıtratın Aşk Çağrısı

Diğer bir anlamıyla hamd: “âyin imtiyazına sahip omak”, “uygulamak” anlamına da alına-bilir. Çin’de “vi-li” âyinlerini sadece soylular yaparlardı.halk sadece “su” törenlerini bilirdi. Uzakdoğu özdeyişlerinde: “Âyinler basit halk düzeyine indirgenemez” tekerlemesine sıkça rastlanır. Basit halk âyin yetisinden ve soyluluktan yoksun olarak görülürlerdi.

İşte bu âyette, “âyin yapma yetkisi “hamd”in Allah Taâlâ’ya âit olduğu, aşk düzeyine ulaşmış yedinci gökkatındaki ermişlerin yetkisinde olduğu vurgulanmaktadır. Aynı bağlamda Ortaçağ şövalye edebiyatında “Aşk Serenadları” yapan şövalyeler var Âdeta bir ruhbanlık liyakati yakıştırılan şövalyelerin yasalarındaki bazı acayip özdeyişler Yunan tragedyasının İslam’a ve hamd anlayışına nasıl ters düştüklerini anlatmaktadır. Bu şövalyeler, başkalarının kadınları üzerinde de hak sahibi ve güçlü-muzaffer “Kutsal Şövalyeler” olarak geçtikleri “Ormanlar Kralı” efsanesini andırmaktadır. Batıdaki "Esrarengiz Kadın" ya da "Ermiş Kadın"ın gerçek yaşamdaki bir kadının kişili-ğinde canlandırıldığı, aşkın ve seksin gerçek mütaâlleşme ögeleri, hatta müthiş bir vecd hali içinde benliğin sınırları aşılarak yaradılışın yüceliklerine ulaşılmasını sağlayan ögeler olarak belirdikleri "seksin metafiziği" de Mod. Dün. Başkadırı. hayvansal aşk anlamıyla çirkin hamd trajedisini çağrıştırmaktadır.

2 *Dünya sadece biz insanların dünyası değildir. Bizim gibi ama başka boyutta, bizden astronomik düzeyde farklı bilgiye sahip cinnlerin yaşam mücadelesi verdiği ayrı ayrı dünyaları vardır. Bize varlıkları bildirilmemiş, Allah Taâlânın bilgisindeyaşam mücadelesi veren daha nice düşünen zekâya sahip varlıkların dünyaları da vardır.

Bu yedi kat âlemin ana çatısı, "Büyük patlama" ile kurulmuş ve çok kanatlı meleklerden daha az kanatlı meleklere, foton dünyasıdaki cinnlere ve kanatsız beş boyutlu insana, oradan da üç boyutlu cansız maddeye kadar herkesin dünyası belirlenmiştir. Atom bazında insan alemi, foton bazında cinnler alemi ve bilimin dışında kalsa da tasavvufça benimsenmiş öteki gök katlardakilerin âlemi vardır. Cinnler çok ileri uygarlıklarda radyo mesajı yayınlar. O dünya ötesi bilgi kaynağının frekansı, zaman katsayısı ve kanal seçimi insan aklının üzerindedir. Bugünün teorik fizikçileri foton dünyasından daha üst gök katlarını yakalayabilecek enerjiye sahip makineler keşfetmeye çalışmaktadır

Dünyamızda yalnız mıyız, dışımızda da düşünen zekâlar var mı? Tasavvuftaki dünyalarla bağıntı kurulabilir mi? sorularının cevabı artık verilebilmektedir. Bu kavram, bilimsel olarak "devrilen kurşun kalem benzetmesi"yle paralel evrenler gerçeğinde Bilim ve Teknik Dergisi anlatılmaktadır.

"Âlemîn" sözcüğü cemi müzekker salim olarak canlı, örgütlü ve dinamik kavramdır. "Çoğul Dünyalılar", "onsekizbin âlem"dir ama içeriğini anlayan yok. Çoğul dünyada katın bilişim ve iletişim yapısına göre kanat sayısı Allah Taâlâ'ca formatlanmış ve kodlanmıştır. Bu düşünen zekâlar fiber optik ve radyo dalgaları alanında çok duyarlıdırlar. Yerdışı yaşam konusunda gökbilimcilerin keşfettiği, bugün sayıları 100’ü aşan gezegenli “Güneş-benzeri” yıldızlar sayılabilir. Bir ünversite İnternet’inde Yerdışı Yaşamı Araştırma Merkezi SETİ var. NASA 1992’de kurup iç politik nedenlerle kapatmak zorunda kaldığı SETİ’yi; yeniden ve günümüz olanakları ve anlayışıyla, Astrobiyoloji Enstitüsü adıyla yeniden başlatma ve destekleme kararı aldı. Son yıllara kadar yalnızca radyo teleskoplarla yürütülen çalışmalar, artık optik teleskoplarla da yürütülüyor. 1962’den beri elde edilen sonuçların değerlendirilmesi çalışmaları da yoğunlaşmakta. Dünyadışı yaşam konusu, ilköğretimden üniversite öğretim kurumlarına kadar tüm öğrencilerin ilgi alanı olmuş, ders kitabı olacak düzeye ulaşmıştır.

Ne yazıktır ki tasavvufu da yakından ilgilen-dirmesine rağmen, konunun Kur’an-ı Kerim yorumlamalarında ele alınması, başta din akademisyenleri üzerinde soğuk duş etkisi yapmaktadır. Konu, henüz bilimsel dayanağı olmadığından bilimdışı sayılan UFO’larla özdeşleştirilmektedir. Bilim ve Teknik Der. Ey insan, ey sırlarıyla tanışamayan! Bari sır kapısında beklemeyi bil!

Ateşler tutuşturacaksın gönüllerde. Gönüllerde sevgi, kazan kuracak. Sevgi kazanında aşk yemeği pişecek, ama sen yemeyeceksin. Sen yemedikçe, aşk yemeği aşkından çatlayacak; dünyayı, güneşi, evreni tutuşturacak. Evren alevlenecek! Gökleri mekân tutacaksın. Hava atına binecek, ateşleri söndürmeye gideceksin. Ateşle buluşacak ve "hayat" olacaksın. Ama sen sahip olmayacaksın. Senin adın geçmeyecek hiçbir yerde; adlara "ad" olacaksın. Cennetteki “Âdem” adı gibi.

3 *Artık Internet ağı kendisine aralanan kul, Rahman Allah’ın ve ardından Rahim Allah’ın katındadır. “Şimdi, ilâhî bir sessizliktesin. Gözsüz görüyorsun; kulaksız duyuyorsun; burunsuz kokluyor, elsiz dokunuyor, dilsiz tadıyorsun. Evren dönüyor ve seni besteliyor. Evrenin dönüş sesidir ruha inen, canı tutuşturan musiki. Evren seni okuyor; sen harf harf, kelime kelime, cümle cümle, âyet âyet kitaplaşıyorsun.”

“Artık nağmeler seni söylüyor. Yağmur senin için yağıyor, bülbül senin adına ötüyor, yıldız senin için parlıyor, güneş sana secde ediyor, ay sana göz kırpıyor... Bütün bunlar, beş duyuya da sahip olmadığını anladığın "an"da oluyor.”

Rahmet, vahiy bilgisiyle etkileşim ağı da denilebilen “gök katları ilâhî Internet ağı”nı Allah Taâlâ'nın kullarına aralamasıdır. İyi bilinmeli ki iki bilgi kaynağı var. Birisi Hz Hızır AS’ın bilgi düzeyi, Zülkarneyn AS’ın bilgi düzeyidir. Ene’l-Hak diyen Hallâc-ı Mansûr’un o makamdaki bilgi düzeyi ve öteki de Musa AS’ın bilgi düzeyidir. İşte biz ikincisini okumaya çalışıyor, deneysel bilimlerle ve fizik laboratuarlarında test ederek sağlayabildiğimiz kadarıyla anlıyor, deneysel bilgi diye adlandırıyoruz. Diğerini de Allah Taâlâ'-nın özel yetilerle donattığı özel kulları Nebi, Veli vd nin imgeleme yaptıkları bilgidir. Rahman Allah, Internet ağını; çoğul dünyalı bilinçli zekâlara aralayan Allah’tır. Rahim Allah da aynı Internet ağını Nebî ve Velî kullara aralayan Allah anlamındadır. İşte transistör devrimi! İnsan beyni, transistörle teknolojideki yerini almış gerçek bilgisayardır. Rahmet, fiber optik ağ anlamındadır. Bu ağ mükemmel çalışabilirse bir ansiklopedinin kıtalararası iletimi bir saniye sürer. Çok kanatlı meleklerin haber iletişimi yakalanabilirse dünyanın en büyük kütüphanelerindeki metin ve görüntü birikimlerine kablo üzerinden erişilir olacaktır. Her şeye rahatça erişebilmek ve onları dört kıtaya ulaştırabilmek artık bilişim teknolojisinin tek görevidir. Teorik olarak tek bir fiber teli, saniyede 25 terabayt veri transfer edebilir. Bu hız insanüstü düşünen zekâ olan Hızır AS’ın, Zülkarneyn AS’ın bilgi düzeyidir. Rahmet Internet ağı kendisine aralanmayan insan, mekanik ve lambalı bilgisayarlara benzetilebilir.

İnsan beyni, süper donanımlı bilgisayardır. Mikroişlem bilgisayarın can damarıdır. Vahiy iletmek ve vahye mazhar olmak da bilişimdir ve mikro-işlemciler de görevlendirilen meleklerdir. Bilim ve Teknik Dergisi.

Seyr û sülûk yolculuğunun rotası Esma-i Hüsna'nın dip noktasında Rahim Allah ile bütünleşirken, tepe noktasında Rahman Allah ile bütünleşmektedir.

4 *Sırat-i Müstakim, bir mefkûredir. İnsanı umut içinde yaşatan, ruhunu güçlü tutan, özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce dilektir. Milletin bireylerini birbirine bağlayan güçtür.

Sözlük anlamı "uzak hedef" olan mefkûre, topluluğu aynı yolda yürüten bir sosyal güçtür ki insanlar bu uğurda birbirlerine karşı içten sözleşmiş gibidirler. Mefkûre, insanların gönüllerinde, bilinçaltında doğar ve destanlarda gövde gösterir.

5*"Hidayet, Sırat-ı Müstakim mefkûresini gönülden benimsemiş toplumun, karizmatik halk kahramanıyla kılavuzlaşmasıdır.

Hidayet", mefkûreye sahip karizmatik halk kahramanlarının izlediği politika ve halkının da o politikayı onaylamasıdır. Gönüldeş toplumu daha güzele, daha yüksek duygulara, özlenen vatana götürendir. Ahlakî, sosyal, siyasal vb düzlemde mutlak değerlere inanan ve böyle bir inancın önderi karizma sahibiyle sosyal bütünlük içinde olmaktır. O imamın davranışlarının ulvileştirilip sünnet biçimine getirilmesidir. Bugünkü gençlik örgütlenmeleri olan kulüplerinki gibi, Özel Evleri ve aynı mefkûrenin bilinçli elemanları olduklarını topluma açıktan duyuracak bir kıyafetleri olacaktır.

Rejimden arık Beytullah'lar olmadan millet olunmaz. Şimdi soralım: Acaba bugün İslam milleti var mı? Acaba bugün imamı seçilmeden bir İslam milleti var mı? Ben kimim? Kimlerin yaşayan sünnetini yaşıyorum? Siyasi irademi kimlerle paylaşıyorum? Milli irademi kimler satın almış? Siyasîleri sorgulayan ve çözüm getiren önder şahsiyet ve onun bir Evi olmadan Allah'tan CC nasıl yardım istenebilir? Dua için kalkan eller kimin önderliğinde Âmin Törenleri düzenleyecek?

Mefkûre, sosyal bütünleşmeyi sağlayan güç ve toplumu kenetleyen aşktır, çimentodur. Sırat-i Mustakîm, insanı önce Allah Taala'ya, sonra Hz. Musa gibi, Hz. İsa gibi ve Hz .Muhammed Mustafa gibi yüce mefkûre sahibi karizma sahiplerine, sonra da dâvaya gönül vermiş gönül erlerine bağlayan çimento, Millet olma mefkûresidir.

Kılavuzlayan, Yunus Emre'nin deyimiyle "dünyaya bir haber vermek" için gelen, gönderilen karizma sahibidir. Duyan ve duyduğu için kendisini sorumlu bilen, duymayanlara duyurmak için çalışan karizma sahibi İmamdır. Bu insan, milli iradeyi toplumsal bilinçliliğin projektörü altında tutar. Böyle bir önder için iman, pazarlık götürmez. Toplum bütün davranışlarını o önderin sünnetine uydurur. Kendini disipline eder. İşiyle özü arasında ayrılık, aykırılık olmaz.

Bir milletin mistiği, o toplumun sosyal yapısını oluşturur. Bu mistik şahlanış, bütün bir kitle İslam dünyasını ayağa kaldıran bir mefkûre olur.

6 *"İn'âm ettiklerin", bir sözlük değil, bir terimdir. Nimet, Allah vergisi demektir. Bugünkü karşılığı, karizma demektir. İn'âm da bu kapsamda, "karizmatik halk kahramanlığı vermek" anlamında olması uygun düşmektedir. Fatiha Sûresinde, bu bölümde siyasî İslam özetlenmektedir. Siyasî İslam, siyasî bir önderi ve Siyasî düşünen Müslüman vatandaşı anlatmaktadır. Siyasî Müslüman vatandaş için aynı biçimde düşünen bir siyasî öndere gerek duymaktadır. Kılavuz demek, imam demektir. İmam, siyasî önder demektir. Burada Kur'an siyasetini tam anlayan ve Kur'anı siyasî anlamda yorumlayan, siyaset meydanlarına taşıyan, karizma sahibi kişi demektir.  

Öyleyse "in'âm ettiğin kişi...", karizmatik halk kahramanlığı verdiğin kişinin..." demektir.

 

7 *“Gazap edilen toplum”, hiçbir mefkûre sahibi olmadıklarından toplum dışı sayılan, asosyal insan sürüleri münafıklardır. Günübirlik yaşayan bu insan seli toplumsal yozlaşmaya uğradığından yerinilmektedir Midesini susturacakları seven, görünüşlere takılıp kalan insandır Zira tüketimci kadın, holdingleşmiş sermaye, beyin takımı ve el üstü yetiştirilen gençlik bu toplumun kendisidir. Sosyete hayatının ihtiraslarına, seksüel zevklerine ve artistik davranışlarına tutulmuş bu uyuşturucu bağımlısı nesil; yerinilmiş toplumdur.

Onuru kişisel çıkara, aklı paraya feda etmiş bu kuşak; kadını dışarda çalıştırıp fantezileştiren ve böylece iffeti israf edilen, aile ve çocuk sahibi olma sevgisi köreltilmiş toplumdur. Elbette yerinmiş toplumdur. İnsan araç ve eşya amaç olarak değerlendirilir. Böylece eşya pahalı ve insan ucuz gider. Maneviyatıyla bozuşmuş, ancak bedensel zevkleriyle barışık olur. Ruhlardaki açlık oburlukla giderilmeye çalışılır. Damlar göklere doğru yükselir ve ruhlar cüceleşir. Onun kimliği yozlaşıp soysuzlaşacağından, herkes kıskançlık ve hırs ateşiyle kaynar; taşarken birbirlerine kötü gözle bakarlar.

Öyle insanlar moda özentileriyle kemirildiğinden dünya ile oyuna dalar, dünya da onlarla oyuna dalar ve ötesini unutur giderler. Bu tüketimci insanların; sadece borsa hareketleri, faiz ve bono gibi değerli kâğıtların değerinin iniş-çıkışı kendilerini ilgilendirdiğinden kargınmış, ilâhî öfkeyi üzerlerine çekmişlerdir:

"Onlar Allah'ın kargış ettiği ve öfkesini üzerine çeken toplumdurlar. İmama bağlı değil de tağuta tapındıklarından Allah'ın maymunlaştırdığı, domuzlaştırdığı... imama bağlı kişi olmaları yerine tağuta kul ettiği kişilerdir". Maide: 60.

8 *Bir toplumda devleti ve her türlü siyasî otoriteyi ortadan kaldırmayı ve bunun yerine bireylerin serbest davranışlar sergilemesini hedefleyen hareket veya eylemlerin ortaya çıktığı anarşik ortamdır. Toplumsal düzensizlik, kargaşa ve kaos hali. Siyasî otoriteyi şiddet yoluyla ele geçirme anlayışıdır. "Tanrı şerdir" ve "mülkiyet hırsızlıktır" gibi slogan sözlerle anımsanan Proudhon başta olmak üzere Stirner, Tolstoy, Bakunin ve Kropotkin tarafından savunulur.

Sol hareketlerin babası Bakunin, modern anarşizmin kurucusudur.. Anarşinin hüküm sürmesini isteyen, anarşizmi destekleyen ve mücadele veren kişiye 'anarşist' adı verilir. Bireyci oldukları için toplumcu olan sosya-listlerle devleti ve toplumsal değerleri yıkma konusunda işbirliği halindedirler. Din Sos. Ter. Sözlüğü. Bu kötü karizmatik halk önderlerine, mefkûreciler karşıtı mefkûresizler anlamını vermekteyiz. Kurguladıkları güneş ükesinde, özel mülkiyete yer yoktur. Her şey devletin mülkiyetindedir. Birlikte üretilir ve tüketilir. İdeal Devlette çalışma sekiz saatken Güneş ülkesinde dört saate indirilmiş, yurttaşlar eğlenmeye, güzel sanatlarla uğraşmaya, Tanrıya bağlanmaktan daha çok zaman ayıran insanlardır.

Onlara göre bütün kötülüklerin; yalan, hırsızlık, kıskançlık, öldürme vb nin kaynağı ailedir. Güneş Ülkesinde aile kurumu yoktur. Kadınlar ve erkekler evlenmeden birbirleriyle yaşarlar. Aşk bakanı kimin kimle çiftleşeceğine karar verir. Bebekler, doğar doğmaz annelerinden alındıklarından, anne-babalarını tanımazlar. Devlet onları büyütür, eğitir ve iyi bir yurttaş yapar. "Yeni Dünyayı Yeniden Ziyaret" adlı ütopya-sında, kurtuluşu intiharda bulan Huxley: "Akıl almaz hızla gelişen teknolojiyle kıtalararası gidip gelmelerin roketlerle sağlandığı dünyada aile kurumu ortadan kalkmıştır. Tüm çocuklar tüp bebeğidir ve insan ihtiyaca göre üretilmektedir. Bu dünyada düşünmeğe yer verilmediğinden ölümü anımsatan geçmiş silinmiş, müzeler kapatılmış, eski anıtlar yok edilmiştir."

Orwell romanlarında: "Toplumlar jakoben imparatorların çizmesi altında ezilmektedir. İnsanlar korkak, tepkisiz, kişiliksiz, jurnalcı yetiştirilmiştir.” Onlara göre kültür tutkuların, çıkarların, kibirliliğin egemen olduğu sosyal olgudur. Birey tüm “özgürlükleri” elde etmiş ve oynatılan bir kuklaya benzediği sınırsız sarhoşluk ve yanılgıların içinde tamamen serbest kalmıştır. Spordan kaynaklanan sapıkça coşku, taşkınlık ve gerilimlerden beslenen, kişilik-altı kollektif güçlerin gösterilerine uygun bir nitelik taşımaktır. Kendileri için “devletsiz” anlamında “mefkûresiz” kavramı kullanılmıştır.

"Karanlık Çağ"ın karakteristiklerinden biri de bu tüm sınırları aşmış olan, ateşten ateşe sürükleyici, süreli yeni esriklik ve kendinden geçmeler oluşur. Bunlara göre gerçek-doğru, güç-hak, zafer-adalet gerçek ağırlık merkezi doğa-ötesindeki bir ve aynı şeyin görüntüleriydiler.


Tavsiye et Yorum Yaz Yorum Oku Okunma Sayısı
5847


 
SİPARİŞ VER

Kitaplarımızdan temin etmek isterseniz tıklayınız


ANKET
Lütfen
anketimizi oylayınız.


Hergün beş vakit namazımızı camide, bir imamın eşliğinde kılmaktayız. Acaba cami nedir ve imam kimdir?
Cami namaz kılma yeri ve İmam memurdur
Cami, imamın evi ve İmam sadece namazı kıldırandır
Cami, sivil toplum kurumu ve İmam STK önderidir.
Cami, bahçesiyle eğitim yuvası, İmam eğitimcidir.

ÇOK OKUNAN 5 YAZI
Yazı Hit
2001 YAYINLARI VE SALİH PARLAK 9013
SEBE' IRKI VE GEZEGENLERDEN SÜRGÜN 6166
FATİHA SURESİ 5847
KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4944
BİR AKADEMİK MEAL - TEFSİR 3958

ZİYARETÇİ DEFTERİ
Deftere Yaz Defteri Oku
86 mesaj var.