Yeni kurananalitigi.com sitemizi ziyaret ettiniz mi?
21 Ekim 2018

 İletişim
 Özgeçmişim
 Kur'an Araştırmaları
 Basında 2001 Yayınları
 Meal-Tefsirimizin Ayrıcalıkları
 Bize Göre Tartışmalı Konular
 Kur'an'da Psikoloji
 Kur'an'da Ekoloji
 Kur'anda Kimya
 Siyasî İslam Önderleri
 Bir Sivil Toplum Örgütü: Tarikatler
 Kur'anda Belediyecilik
 Yâ. Sîn. Tefsiri ve Ashab-ı Karye
 Kur'anda Kelam
 İslam'da Nikah ve Kadın Hakları
 İslam'da Hılafet Merkezi
 KUTLU DOĞUM
 Erbakan Din Anlayışı
 İdeoloji ve Dinî Gelişim
 LAİKLİK VE İDEOLOJİ
 Münafık Vatandaş Kavramı
 KADER VE CİHAD
 Bu Görüşüme Katılır mısınız?
 FİZİK ve Teorik Fizikçiler
 KİTAP
 EVLİLİK-BOŞANMA
 TESETTÜR-ÇIPLAKLIK
 SPORUN SİYASİLİĞİ
 Şakî-Saîd Çatışması
 NİMET VE KARİZMA
 KISSALARIN ANLATTIĞI
 MİRAC VE IŞINLAMA
 RUH VE NEFS
 YARATILIŞ VE EVRİM
 ŞİRK VE TRAGEDYA
 ÖLÜMSÜZ KULLAR
 BÜYÜK PATLAYIŞ veya BİG BANG
 UZAY VE UZAYLILAR
 FATİHA SÛRESİ Tefsiri
 CUMU'A NAMAZI, tatil
 âidiyet ve din
 KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 Rahmet ve Tasavvufî Bilgi
 HACC VE İSLAMÎ MEDYA
 ÇAĞ AÇAN İNSANLARIN YAŞAMI
 ZİNA VE GENELEV GERÇEĞİ
 Kitaplarımız
 Sık Sorulan Sorular
 Resim Galerisi

E-Posta
info@2001yayinlari.com
salihparlak@2001yayinlari.com


DUYURULAR

2. baskı Kur'an-ı Kerim Meal-Tefsiri'miz çıktı
1. Baskı Meal-Tefsirimizdeki bazı yeni ve yabancı kavramlar biraz fazla eleştirilmişti.

Meal-Tefsirimizin 2. Baskısında, özellikle bu alışılmamış kavramlar meal metninden çıkarılmıştır. Dipnot bölümünde değerlendirilmişlerdir.

Bazı ayet-i kerimelerin 1. baskıdaki tercümesi biraz karışık gözükmekteydi. farkedilen bu karışık anlamlar, 2. baskıda yeniden düzenlenmiştir.

1. baskıda uzun ve anlamsızlaşan cümleler farkedilmiş, yeniden değerlendirilmiş, parçalanarak akıcılık sağlanmıştır.

1. baskıda meallerdeki açıklayıcı ve anlamsız uzatmalara neden olan bazı sözcükler, 2. baskıda çıkartılarak meale daha kolay anlaşılırlık ve sadelik sağlanmıştır.


* * *

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

Artık

BİLGİ TOPLUMUNUN CUM'A TATİL KÜLTÜRÜ

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Biz, bir toplum içinde yaşarız; öyleyse sosyal yaratığız ve sosyalleşmek zorundayız.

Biz, "Ümmet-i Muhammed" olmakla övünürüz; ama ümmet olabilmek ve toplum içinde sosyal bir organ olabilmek için bazı temel özellikleri yaşatmamız ve taşımamız gerektiğini unutmuşuz.

Resûlüllah'ın AS ümmetiyiz. Bu doğru! Amma Resûlüllah AS da beşer olarak fânîdir ve göçmüştür.

Her çağda o çağın insanı bir "Yaşayan Resûl" ve "Yaşayan İmam" aramalı ve bulmalıdır. O İmam'a kılavuzlanmak ve bir onunla âidiyet içinde olmak farz-ı ayndır.

Yaşayan İmam olmadan, ümmet olunmaz ki!

Resûlüllah SAV de beşerdir ve beşer olarak fânîdir ve dünyadan göçmüştür. Ümmetine "Kitap" ve "Sünnet"ini emanet etmiştir.

Her çağda, bu emâneti taşıyan, kılavuzluğunu yapan ve kendini Asr-ı Saâdet döneminde yaşatan "Büyük Adamlar" zincirinden bir zâtı seçmek ve ona tabi olmak ve o zâtı örnek almak ümmet olmanın ön koşuludur ve farzıdır.

Öyle bir zatı örnek almadan ve ona tabi olmadan ümmet olmak mümkün değildir.

İşte bu sosyalleşmeye, "cemâatleşme" denmektedir.

Bir cemâatin üyesi olmadan ümmet olmak nasıl düşünülebilir?
Allah CC, sosyalleşmemiz için üç büyük tatil anlayışını ve dinî ritüelini bizlere farz kılmıştır. a) Birincisi Cum'a Günü tatilidir. b) İkincisi mevsimlerin içine yayılmış "Haram Aylar"dır. c) Üçüncüsü de yıllık tatil olan "Hacc" mevsimidir.

İşte bu kitapta bu üç tatil gerçeğinin araştırılmasını bulacaksınız.

* * *

Nasıl Bir Kader Anlayışı
"BİLGİ TOPLUMUNUN KADER ANLAYIŞI"

adlı kitabımız yayınlanmıştır.

Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir.

Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kader tartışması vardır.

Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir.

Kader gerçeğinin, modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır.

Kader konusunu beyinlere, özellikle genç beyinlere öyle nakşedeceğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin.

Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin.

Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta görmüş olsun.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, hayır-şerr yargı düzeninin hidayet-dalâlet ikilisi biçiminde nasıl özetlendiğini bulacaksınız.

Bu kitapta; iyi sosyal düzeni de, kötü sosyal düzeni de kuran siyasî iradenin karizmatik halk kahramanını "Kurtuluş Savaşı"na taşıması için siyasî Müslüman'ın oylarıyla desteklemesi gerektiğini bulacaksınız.

Bu kitapta, ancak o siyasî tercih ile kaderde saîd veya şakî olduğu planlamasının dünya yaşamında kaza edileceğini bulacaksınız.

Evet bu kitapta, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da, evet; bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız.

Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta; Hz Ali-Muaviye çekişmelerinde, siyasî iradeyi, hayır-şerr sosyal düzeni için "Kurtuluş Savaşı" verme konusunda nasıl kullandıklarını bulacaksınız.

Bu kitapta, karşıt iki, iyi-kötü karizmatik halk kahramanı savaşında kader planlamasının nasıl kazaya dönüştüğünü göreceksiniz.

Yine bu kitapta, Şîa'nın "Oniki İmam Hareketi"nin kader konusunda ne anlam belirttiğini göreceksiniz. Hz Musa'nın, Hz Îsâ'nın ve Hz Muhammed'in "kendini ifade etme özgürlüğü" ve özel yetisi konusundaki karizmalarını da yeni bir anlayışta okuyacaksınız.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

"Bilgi Toplumunun Kader Anlayışı" adlı kitabımız yayınlanmıştır. Bu kitapta, kader anlayışımıza yeni bir bakışla: "hayır-şerr Allahtandır" temel tanımlanması noktasından girilmiştir. Kader anlayışı, sadece Müslümanlara özgü değildir. Her dinde ve her felsefî akımda, her millette, her dinde kade vardır. Bizim kadere getirdiğimiz yenilik, konuyu güncelleştirmektir. Modern devlet felsefesine eş değer bir konu olduğunu aşılamaktır. Kader konusunu beyinlere, özellikler genç beyinlere öyle nalşedeğiz ki Müslüman gençler veya İslamî düşünceyi sorgulayan gençler, anayasal siyasî devlet politikasını iyi-kötü değerler sistemi açısından irdelesin. Kur'an mesajındaki iyi-kötü değer yargı düzenini öğrensin. Devlet-Sivil Toplum Örgütlenmesi açısından İslam'ın da nasıl sivilleşeceğini, nasıl siyasallaşabileceğini, tartışılır duruma getirilebileceğini yalnız bu kitapta göreceksiniz.

Bu kitapta Kur'anın vitrini olan Fâtiha Sûresinde kaderin nasıl işlendiğini, siyasî İslam'ın da kader olayıyla nasıl yakından ilgili olduğunu da bu kitabın ilerleyen sayfalarında görecek ve ilgiyle okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerimde bu bilgiler de var mıydı? diyeceksiniz ve hayranlığınızı gidereceksiniz.

Yine bu kitapta, kaderi tartışmanın hangi yönden veya yönlerden yasaklandığını da göreceksiniz. Eğer kaderi tartışmak; kayıtsız şartsız yasak olsaydı, bugün her önüne gelenin kader konusunda neden kitap yazmakta olduklarının cevabını bulamayacaktınız.

Eski mezheplerin kaderi kendi siyasî yapılanmaları kapsamında ele aldıklarını, bugünkü siyasî yapılanmaya o eski mezhep görüşlerinin tam ışık tutmadığını, aynı görüşler hiç değiştirilmeden alındığında, zor anlaşılır veya hiç anlaşılmaz bir kader anlayışıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bugünkü siyasî yapılanmalar ışığında yeniden gözden geçirmelerin gerekeceğini ve kadere iyi bir sosyal bilimci, iyi bir siyaset bilimcisi olmadan cevap verilemeyeceğini de bu kitapta anlayacaksınız. Saygılarımla.

* * *


ZİYARET TRAFİĞİ
 Aktif Ziyaretçi 13
 Bugünkü Ziyaret 80
 Toplam Ziyaret 1091937

  Geri Dön


KUR'AN KÜLTÜRÜNDE BENİ İSRAİL!
Kur'an kültürünün yanlış anlaşıldığı iddiamı sürdürüyorum. İşte en güzel delili Nuh Tufanı!

Nuh Tufanı dünya üzerinde yaşayanlar için çok büyük devrim olmuştur. Dünya Tarihi yeniden yazılmıştır. Bu kadar büyük olayı; Cudi dağı üzerinde olup-biten ve dağ-taş tanımadan dağların üzerinden aşan ve sonra da dinen basit yağmur olayıdır deyip geçiştiremeyiz.

İşte Hürriyet Gazetesi'nin bu hizmetini iyi okuyun lütfen! Küresel ısınmayla adalar yok oluyor. Nuh Tufanıyla oluşan buzul çağı sona eriyor olabilir. Buzul ağı nereden başlamışsa o noktadan aslına dönüş eylemlerini başlatmış olabilir. Çünkü o adaların olduğu yerler MU Kıtasıdır... Batmıştır.... Nuh'un asi kavmi orada boğulmuştur. Kalanlar olmamış mı? Elbette olmuştur! Bugünkü dünyaya biçim veren Çin ve Moğol ırkı, Beni İsrail Dininin ilk sakinlerdir.


DİĞER HABERLER
04 Temmuz 1999

Adalar yokoluyor

Küresel ısınma yüzünden, üç ada Pasifik okyanusunun sularına gömüldü. Bu, daha başlangıç...

Küresel ısınma deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Bu da, ada halkları ve sahillerde yaşayanlar için ciddi bir tehlike demek. Şimdilik Pasifik Okyanusu'nda üç ada deniz suyunun altında kaldı. Ancak, Kloroflorokarbon salgılayan buzdolapları ve trafik araçlarının kullanımının artması, dünyanın akciğeri olan yağmur ormanlarının günden güne yokolmasının küresel ısınmayı hızlandırdığı da savunuluyor. Gelecek, yeni doğa afetlerine gebe görünüyor.

Maldiv adalarının başkenti Male'de, küçük bir erkek çocuğun elinde tuttuğu pankartta ada dışından birilerinin pek bir anlam veremediği basit bir slogan yer almıştı: ‘‘Kahrolsun deniz seviyesinin yükselmesi!’’. Yıl 1989'du ve bu çocuk, 15 ada ülkesinden gelen bakanları karşılarken duygularını dile getirmek istemişti. Bakanlar, ülkelerinin varlığını tehdit eden önemli bir sorunu tartışmak için biraraya gelmişlerdi.

Deniz seviyesinin yükselmesini.

Bakanlar toplantısını düzenleyen Maldiv Devlet Başkanı Gayoom, durumun ne kadar vahim olduğunu anlatmaya çalıştı. Başkan, delegelere ülkesine ait 1.196 adanın denizin dalgalarından sadece 100 santim yükseklikte olduğunu belirtti ve ‘‘biz tehlike içinde yaşayan bir ulusuz,’’ diyerek uyarıda bulundu.

Bilimciler,küresel ısınmanın gerçek olduğunu ve dünya ısındıkça, okyanusların seviyesinin yükseleceğini ileri sürüyorlardı. On yıldan beri yapılan karamsar kehánetler, ne yazıkki, tahmin edilenden daha büyük bir hızla gerçekleşti. Pasifik Okyanusunda Kiribati bölgesine ait iki ada, Tebua Tarawa ve Abanuea denizin dalgaları arasında gözden kayboldular. Güney Pasifik Bölgesel Çevre Programı kurumu (SPREP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kiribati ve komşu ada ülkesi Tuvalu'da başka adalar da kaybolmak üzere.

Hint okyanusundaki Maldiv adalarında da aşağı yukarı durum aynı. İnsan yerleşimi olan 200 adanın üçte birinde kumsallar, dalgalara kapılıp yokoluyor.

Denizler yükseldikçe, fırtınalar, dalgaları dar kumsallara taşıyacak ve toprağı alıp götürecek. Ve dünya ısındıkça, fırtınaların sayısının da artması bekleniyor. Pek çok ada, fiziksel olarak kaybolmadan önce, oturulamaz hale gelecek çünkü deniz suyu, halkın kullandığı yeraltı su kaynaklarına karışacak.

ŞİMDİLİK İNSANSIZ ADALAR

Şimdiye kadar denizler sadece yerleşim alanı olmayan küçük adaları yokettiler. Fakat bu adaların çevresinde tehlike giderek büyüyor.

Yerleşim bölgesi olan adalarda da sıkıntılar başladı. Bu yıl, Kiribati, Tuvalu ve Marshall adaları büyük sel felaketleriyle karşılaştılar. Mendirekler, köprüler yıkıldı, yollar, evler, ekili alanlar haraboldu. Marshall adalarının çevresindeki mercanadaları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Majuro mercanadasında, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mezarlar sular altında kaldı. Havaalanı da yüksek deniz duvarıyla korunduğu halde bir çok kere sel felaketine uğradı.

Tuvalulular, ekinlerini yetiştirmekte güçlük çekiyorlar çünkü, yükselen deniz suları, toprağı tuzla zehirliyor. Kiribati ve Marshall adalarında da SPREP'in raporuna göre, insanlar kamyonları, arabaları ve diğer eski makineleri denize atarak dalgalardan korunmaya çalışıyor.

Denizlerin yükselmesi bir bakıma küresel ısınmanın buzdağlarını eritmesinden ve kutuplardaki buzların azalmasından kaynaklanıyor. Fakat asıl neden Okyanusların suları ısındıkça daha genişlemeleri. Bilimciler en iyi ihtimalle, önümüzdeki yüzyıl içinde deniz seviyelerinin bu nedenlerle 50 santim yükseleceğini ileri sürüyorlar. Bu, aslında büyük bir yükselme sayılmaz ama pek çok ada ülkesini zor durumda bırakmaya da yetiyor.

Tehlikeli bölge ilan edilen adalarda yaşayan bazı aileler, adaları terketmeye başladılar. Niue adası, Marshall adalarından gelen göçmenleri kabul ediyor. Kiribati de, en tehlikeli bölgeleri boşaltma işlemlerini sürdürüyor. Gelecekte Marshall adalarının, Maldiv'lerin, Kiribati Tokelau ve Tuvalu Adalarının da boşaltılmaları gerekecek ve böylece yüzyıllar öncesinden kalma kültürler yok olacak. Örneğin Marshall adalarının insanları, Anglosaksonlar Britanya adasına yerleşmeden çok daha önce bu adalarda yaşamaya başlamışlardı.

50 SANTİM YETİYOR

Toprak seviyeleri daha yüksek olan adalar bile sorunlarla karşılaşacak. Denizlerdeki 50 santimlik yükselmenin Mısır halkının yüzde 10'unun, Bangladeş halkının yüzde 60'ının ve Çin kıyılarında 70 milyon insanın sellere kapılmalarına neden olacağı ileri sürülüyor. Başkan Clinton da Florida gibi deniz seviyesine yakın olan düzlük bölgelerin büyük zarar görebileceklerini belirtiyor.

Denizler yükselmeye başlayınca, yapılacak pek bir şey olmuyor. Deniz kıyılarını duvarlarla çevirmek çok pahalı bir yöntem, özellikle yoksul ülkelerin bunu yapmaları son derece zor. SPREP uzmanlarına göre, Marshall adalarının 29 mercanadasından sadece birini duvarla çevirmek, 100 milyon dolara malolacak. Bu rakam da ülkenin tüm ekonomik varlığının iki misli.

Denizlerin yükselmesi, onlarca yıl önce başlayan küresel ısınmanın bir sonucu. Dünyamız ısındıkça, insanlığın geleceğini bekleyen tehlike de büyüyecek.

Evet, yerküre ısınıyor,

denizler yükseliyor
ve insanlığı gelecek yüzyıllarda büyük tehlikeler bekliyor.
Belki de din adamlarının ‘‘Kıyamet‘‘ olarak nitelendirdikleri felaket bu...
 
 
 
Geçmiş yılların ünlü dizisi Kökler'in kahramanı olan Kunta Kinte'nin, Amerika'ya köle olarak getirilmeden önce hapsedildiği Kunte Kinte adası erozyon tehlikesi ile karşı karşıya.

24 Nisan 2011 Pazar

Kunta Kinte,Gambiya

Geçmiş yılların ünlü dizisi Kökler'in kahramanı olan Kunta Kinte'nin, Amerika'ya köle olarak getirilmeden önce hapsedildiği Kunte Kinte adası erozyon tehlikesi ile karşı karşıya. Batı Afrika ülkesi Gambiya'da Gambiya nehri üzerinde bulunan Kunte Kinte adası UNESCO'nun da Dünya Mirası Koruma Listesi'nde bulunuyor. Ancak ünlü ada, gerekli tedbirler alınmazsa her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Adanın rehberleri, nehir sularının, zaman zaman adadaki tarihi kalıntıların olduğu yere kadar geldiği ve adadaki kalıntılara zarar verdiğini ifade ediyor.

Kunta Kunte'nin köyü Juffrey yakınlarında olan ve Gambiya nehrinin okyanusa döküldüğü açıklıkta bulunan ada, nehir sularının oluşturduğu erozyon yüzünden gitgide küçülüyor. Bu nedenle eski görüntüsünden 6 kat daha küçüldüğü ifade edilen adanın, etrafında sadece birkaç dalga kıranla baobab ağaçları bulunuyor.

Afrika köle ticaretinde, sırasıyla Hollandalılar, Fransızlar ve İngilizler tarafından kullanılan James adası, ismini İngiliz Kralı II. James'ten almış fakat daha sonra Şubat 2011'de Gambiya hükümeti tarafından halk tarafından daha çok bilinmesi için Kunte Kinte Adası olarak değiştirilmiş. Afrika'da yakalanan köleler, bu adada bir müddet tutulduktan sonra gemilerle, Amerika'ya veya Avrupa'ya sevk edilmişti. 70'li yılların unutulmaz dizisi Alex Haley'in 'Kökler' dizisinin kahramanı Kunte Kinte de, bu adada hapsedildikten sonra, gemi ile Amerika'ya gönderilmişti.

Haber Aktüel 
SİPARİŞ VER

Kitaplarımızdan temin etmek isterseniz tıklayınız


ANKET
Lütfen
anketimizi oylayınız.


Hergün beş vakit namazımızı camide, bir imamın eşliğinde kılmaktayız. Acaba cami nedir ve imam kimdir?
Cami namaz kılma yeri ve İmam memurdur
Cami, imamın evi ve İmam sadece namazı kıldırandır
Cami, sivil toplum kurumu ve İmam STK önderidir.
Cami, bahçesiyle eğitim yuvası, İmam eğitimcidir.

ÇOK OKUNAN 5 YAZI
Yazı Hit
2001 YAYINLARI VE SALİH PARLAK 8978
SEBE' IRKI VE GEZEGENLERDEN SÜRGÜN 6135
FATİHA SURESİ 5817
KUR'AN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4919
BİR AKADEMİK MEAL - TEFSİR 3926

ZİYARETÇİ DEFTERİ
Deftere Yaz Defteri Oku
86 mesaj var.